Posiłki profilaktyczne w sezonie zimowym

Obowiązki pracodawcy w zakresie posiłków profilaktycznych w sezonie zimowym

1 listopada, zgodnie z obowiązującym prawem, rozpoczął się okres zimowy, trwający do 31 marca.

Niższe temperatury powodują, że warunki pracy (zwłaszcza dla osób zatrudnionych poza budynkami) stają się znacznie cięższe i wymagają zwiększonych wydatków energetycznych. Nakłada to na pracodawcę dodatkowe obowiązki w zakresie zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich posiłków i płynów.

Posiłki profilaktyczne

Szczegółowe zasady dotyczące wydawania posiłków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996r., nr 60, poz. 279). Precyzuje ono, że posiłek profilaktyczny należy się m.in. każdemu pracownikowi, który pracuje w temperaturze poniżej 10 stopni (zarówno w budynku, jak i poza nim – §3.1 pkt. 2 oraz §4.1 Rozporządzenia).

Taki posiłek zatrudniony powinien otrzymać w przeciągu 3-4 godzin od rozpoczęcia pracy i musi mieć on odpowiednie proporcje składników odżywczych (zgodnie z §2.1). Jeżeli pracodawca nie jest w stanie go zapewnić (np. z powodu braku stołówki w zakładzie pracy lub rodzaju obowiązków jakie wykonuje pracownik), może wyrazić zgodę na przygotowanie posiłku przez pracownika z posiadanych składników lub żywienie w punktach gastronomicznych. Koszty zakupu zarówno składników, jak i gotowych potraw ponosi pracodawca. Pracownik jednak nie może żądać od niego ekwiwalentu pieniężnego za przysługujące mu posiłki i napoje profilaktyczne.