Planowane zmiany w kodeksie pracy

Przygotowywana przez Radę Ministrów nowelizacja kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet wpłynie na ochronę zatrudnionych pań.

Planowane zmiany w kodeksie pracyNajważniejsze zmiany, które chce zaproponować rząd, dotyczą zakazu wykonywania niektórych prac przez kobiety. Dotychczas był to zakaz bezwzględny, czyli obowiązujący w każdym przypadku. Pracownica nie mogła podjąć obowiązków związanych z transportowaniem ciężarów oraz wysiłkiem (np. w kopalni). Po wprowadzeniu zmian będzie to możliwe.

Zmianie ulegnie również ochrona kobiet w ciąży i karmiących piersią. Obowiązujące przepisy wprowadzały ograniczenia związane z wykonywaniem przez nie prac uciążliwych, w wymuszonej pozycji ciała, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Teraz zgoda na wykonywanie takich obowiązków przez pracownicę będzie zależała od decyzji pracodawcy, wspartej oceną ryzyka zawodowego i zaświadczeniem lekarskim.

Zniesiony zostanie zakaz pracy kobiet w ciąży przy komputerze, w wymiarze powyżej 4 godzin. Argumentem przemawiającym za tym są obowiązujące regulacje prawne, które w przypadku takich prac wymuszają odpoczynek co godzinę. Utrzymane zostają również przepisy ograniczające ciężarnym możliwość pracy w pozycjach wymuszonych.

Duże zmiany czekają kobiety planujące macierzyństwo. Nowe przepisy mają znieść bezwzględny zakaz zwalniania w okresie ciąży.