Jak zapewnić prawidłowe oświetlenie placu budowy?

Prace wykonywane na placu budowy wymagają precyzji i dokładności. Wiele z nich może się odbywać tylko przy dobrym świetle, co nakłada na pracodawcę konieczność zapewnienia odpowiednich warunków. Szczególnie wtedy, gdy roboty wykonywane są po zmroku.

Jak zapewnić prawidłowe oswietlenie placu budowyPrzepisy dotyczące tego zagadnienia można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Nie są one wydzielone w jednym dziale, ale przywoływane w kilku paragrafach.

§45.1 i 3 stanowi, że prace – w miarę możliwości – powinny się odbywać przy świetle dziennym. Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas należy zapewnić odpowiednie warunki wykorzystując do tego światło sztuczne.

Światło sztuczne może pochodzić ze źródeł przenośnych (nie musi być montowane na stałe). Dodatkowym wymogiem jest jego jakość: nie może oślepiać, powodować wydłużonych cieni lub wpływać na błędne postrzeganie kolorów i sygnałów. Nie może również dawać efektów stroboskopowych.

Oświetlenie powinno być równomierne, by osoby pracujące na stanowiskach montażowych nie miały problemów z cieniami padającymi w miejscu pracy lub oślepianiem. Co ważne, przenośne punkty świetlne powinny być tak skonstruowane i zabezpieczone, by nie groziły pracownikowi przypadkowym porażeniem prądem.

Dodatkowe oświetlenie (w przypadku prowadzenia nocnych prac) jest wymagane również przy ciągach komunikacyjnych oraz skrzyżowaniach. Gęstość jego rozmieszczenia ma zapewniać bezproblemowe odczytywanie tablic, znaków ostrzegawczych i sygnałów kierowania ruchem na placu budowy.

Bardzo ważne jest także zabezpieczenie wykopów, do których mają dostęp osoby postronne. Każdy z nich powinien na czas zmroku pozostawać zagrodzony balustradami i oznakowany dodatkowo czerwonym światłem ostrzegawczym. Pozycyjne punkty świetlne montuje się też na maszynach, w szczególności tych wysokich – masztach, żurawiach, dźwigach itp. (§60 Rozporządzenia).