Od 1 lipca 2013 wyższe wymagania kwalifikacyjne dla służby BHP

Z dniem 1. lipca br. kończy się okres karencji dla służb BHP, przeznaczony na podniesienie kwalifikacji. Wymóg ten na zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy nałożyła nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z późn. zm.). Mieli oni 8 lat na uzupełnienie swoich kwalifikacji.

wyższe wymagania kwalifikacyjne dla służby BHPOd 1. lipca zmianie ulegną wymagania dla stanowisk BHP w firmie oraz dla ekspertów zewnętrznych. Ustawa precyzuje jakie kwalifikacje należy mieć, by zajmować określone stanowisko w służbie BHP:

  • Inspektor musi być przynajmniej technikiem BHP,
  • Starszy inspektor może być technikiem BHP z 3-letnim stażem, albo ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie BHP,
  • Specjalista ds. BHP – musi mieć ukończone studia wyższe lub podyplomowe BHP i dodatkowo min. rok stażu,
  • Starszy specjalista ds. BHP – j.w., z tym że wymagane jest min. 3 lata praktyki,
  • Główny specjalista ds. BHP – j.w., z tym że wymagane jest min. 5 lat doświadczenia.

Osoby, które do 1. lipca nie zdążą uzupełnić kwalifikacji muszą się liczyć z możliwością utraty stanowiska w służbie BHP, a w przypadku ekspertów zewnętrznych – z rozwiązaniem umowy współpracy.