Okresowe badania lekarskie ważne mimo zmiany pracy

Rada Ministrów pracuje nad zmniejszeniem ilości obowiązków, które muszą spełniać przedsiębiorcy.

Okresowe badania lekarskieOprócz zmian w zakresie obowiązków statystycznych i konieczności sprawdzania zgodności raportów przekazywanych do ZUS ze stanem faktycznym, zmiany obejmą również dziedzinę BHP.

Uproszczeniem dla prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników ma być brak konieczności powtarzania badań, dopuszczających do pracy na określonym stanowisku. Jeżeli zatrudniany nowy pracownik będzie posiadał ważne badania lekarskie, a zakres prac na stanowisku będzie taki sam, jak u poprzedniego pracodawcy, wówczas nie będzie trzeba powtarzać badań.

Szacuje się, że dzięki tym zmianom pracodawcy zaoszczędzą do 280 mln rocznie.