Badania epidemiologiczno – sanitarne – kiedy są niezbędne?

Zgodnie z zapisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) osoby podejmujące lub wykonujące prace, które dają możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, mają obowiązek poddawania się regularnym badaniom epidemiologiczno – sanitarnym.

Badania epidemiologiczno - sanitarneW praktyce oznacza to, że pracownicy wszelkich zakładów gastronomicznych, sklepów spożywczych i innych przedsiębiorstw, w których zatrudnieni mają kontakt z produktami spożywczymi (w różnym stadium produkcji) muszą posiadać takie badania. Podstawy dopuszczenia pracownika do tego typu prac pracodawca musi okazać na wezwanie inspektorów sanitarnych, powinien więc przechowywać całą dokumentację lekarską związaną z ww. badaniami w aktach osobowych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają prawo do przeprowadzania kontroli, także w zakresie kompletności i poprawności prowadzenia dokumentacji badań u pracownika.

Badania epidemiologiczno – sanitarne przeprowadza lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista medycyny pracy. Wydaje on zaświadczenie dopuszczające do wykonywania określonych prac lub wymienia przeciwwskazania, które dyskwalifikują pracownika (czasowo lub trwale). Dokumentację od lekarza pracownik przekazuje pracodawcy, który na jej podstawie może odsunąć pracownika do wykonywania obowiązków (art. 10 wymienionej ustawy). Pracodawca jest zobowiązany do zachowania poufności i nie ujawniania szczegółów wyników badań. Pracownik może wrócić na swoje stanowisko dopiero po ponownym poddaniu się badaniom i tylko wtedy gdy ich wynik będzie na to zezwalał.