Nowe warunki ppoż. dla przedszkoli już obowiązują

Od połowy stycznia weszły w życie nowe warunki ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli. Szczegółowo opisuje je rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015r., poz. 20).

Nowe warunki dla przedszkoliPomieszczenie przedszkola

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem lokal, w którym znajduje się przedszkole, musi spełniać wymagania ppoż. dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz te zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. W wyjątkowych przypadkach można prowadzić przedszkole w budynku szkoły, który nie spełnia tych wymagań, ale pod pewnymi warunkami (§ 3). Przede wszystkim jest to ograniczenie liczby dzieci do 25, a także posiadanie odpowiedniego wyposażenia (np. trudnopalnych wykładzin) oraz wymaganego sprzętu ppoż. (gaśnice o skuteczności co najmniej 21A). Pomieszczenie musi znajdować się na parterze (i mieć przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz), a w bezpośredniej okolicy nie mogą być umiejscowione podobne placówki. Podobne warunki obowiązują w przypadku prowadzenia większej ilości oddziałów przedszkolnych (zobacz § 4 rozporządzenia).

Stołówka i szatnia w przedszkolu

W sytuacjach gdy stołówka nie jest częścią budynku przedszkola musi ona również spełniać nowe wymagania ppoż. Przede wszystkim jest to zapewnienie dzieciom bezpiecznej ewakuacji w razie pożaru, zarówno z pomieszczenia jadalni, jak również z korytarza dojściowego (z ograniczeniami dotyczącymi przeszkód, które mogą być trudne do pokonania dla maluchów, np. schodów). Co do zasady stołówka powinna znajdować się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, ale dopuszczalne jest umiejscowienie jej zarówno pod ziemią, jak również na wyższych piętrach po spełnieniu dodatkowych warunków ppoż. (§5 ust. 1 pkt. 3b oraz §5 ust. 2 i 3). Te same wymagania stawiane są szatniom, w których dzieci zostawiają swoje ubrania.

Kontrole szkoleń BHP

Nadzór BHP przeprowadza szczegółowe kontrole w placówkach przedszkolnych m.in. na terenie Pruszkowa, aby sprawdzić, czy zostały one dostosowane do nowych wymagań. Przy tej okazji zwraca się również uwagę na to, czy osoby odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi mają ukończone kursy BHP, w trakcie których zostały zapoznane z zasadami zachowania w razie pożaru oraz organizacją ewakuacji. Co ważne, takie szkolenia BHP należy regularnie powtarzać, szczególnie w sytuacji gdy zmianie uległy warunki prowadzenia przedszkola (np. zostało przeniesione do innego lokalu lub rozbudowane o dodatkowe pomieszczenia). Osoby odpowiedzialne za dzieci muszą znać rozkład budynku (ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia dróg ewakuacyjnych oraz miejsca składowania sprzętu przeciwpożarowego). Powinny również pamiętać procedurę postępowania w razie zagrożenia ogniem.