Nadzór BHP w budownictwie – wykorzystanie dronów

Nowoczesne technologie coraz częściej są wykorzystywane do monitorowania przestrzegania prawa. Przeprowadzono już pierwsze próby zastosowania dronów m.in. do kontroli ruchu drogowego, badania składu spalin z kominów czy przestrzegania BHP na budowie. Maszyny latające spisały się doskonale.

Nadzór BHP w budownictwie - wykorzystanie dronów

Testy wykorzystania dronów do nadzoru BHP odbyły się we wrześniu br. w Kielcach, na budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Przy ich pomocy prowadzono kontrolę i czynności inspekcyjne na placu budowy. Efekty są obiecujące, ze względu na łatwość z jaką dron może dotrzeć w trudno dostępne dla człowieka miejsca.

Zalety używania dronów do nadzoru BHP

Dron pozwala na obserwowanie szerszego planu (np. całego placu budowy), rejestruje wydarzenia w wysokiej jakości obrazu, co później może służyć jako materiał dodatkowy do oceny np. wypadków przy pracy. Może być również wyposażony w czujniki pozwalające na ocenę ryzyka zawodowego (np. narażenie na chemikalia czy kontakt ze szkodliwymi substancjami), dostarczając danych, które trudno zebrać w „klasyczny” sposób.

Drony zapewniają też szybkie dotarcie w miejsca trudno dostępne, takie jak np. wysokie rusztowania czy kominy. Dzięki nim można ocenić stan techniczny urządzeń i budowli, jak również skontrolować przestrzeganie zasad BHP przez zatrudnionych. Zebrane z ich pomocą informacje mogą być dodatkowym elementem analizy dla specjalistów BHP i nadzoru BHP m.in. w budownictwie czy drogownictwie.