Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Nadzór BHP w budownictwie - wykorzystanie dronów

Nadzór BHP w budownictwie – wykorzystanie dronów

Nowoczesne technologie coraz częściej są wykorzystywane do monitorowania przestrzegania prawa. Przeprowadzono już pierwsze próby zastosowania dronów m.in. do kontroli ruchu drogowego, badania składu spalin z kominów czy przestrzegania BHP na budowie. Maszyny latające spisały się doskonale.

Przeczytaj więcej »