Planowane zmiany w emeryturach pomostowych – większe kompetencje PIP

W Sejmie trwa czytanie projektu zmian do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 2008, nr 237, poz. 1656. z późn. zm.). Zwiększą one kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie nadzoru BHP nad stanowiskami o podwyższonym ryzyku zawodowym.

Planowane zmiany w emeryturach pomostowychObowiązujące prawo nakłada na pracodawcę obowiązek płacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, jeżeli:

  • zatrudnia na stanowiskach, na których występują warunki szczególne określone w art. 3. ust. 1 i 3 (prace niebezpieczne, mogące spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu – pełne zestawienie zawiera załącznik nr 1 do ustawy) lub przy pracach wymagających bardzo dobrej sprawności psychofizycznej (która z wiekiem może się pogarszać)
  • pracownik urodził się po 31.12.1948r.

Spełnienie tych dwóch warunków jednocześnie nakłada na pracodawców obowiązek opłacenia składek na Fundusz i sporządzenia rejestru stanowisk, które wymagają bardzo dobrej sprawności psychofizycznej lub odbywają się w warunkach szczególnych. Dotychczas pracownik, który nie został umieszczony w tej ewidencji (a powinien się w niej znaleźć) mógł złożyć skargę do PIP. PIP porównywał wykaz stanowisk przygotowany przez pracodawcę ze stanowiskiem na którym pracuje pracownik i – jeżeli znajdowało się ono w wykazie – nakazywał pracodawcy umieszczenia danych zatrudnionego w ewidencji. Problem pojawiał się, gdy stanowisko wymagało od pracownika szczególnej sprawności psychofizycznej lub praca odbywała się w warunkach szczególnych, ale nie znajdowało się w wykazie przygotowywanym przez przedsiębiorcę.

Proponowane przez rząd zmiany w ustawie mają usunąć tę lukę. PIP będzie miała możliwość oceny merytorycznej, czy dane stanowisko należy do grupy stanowisk umożliwiających staranie się o emeryturę pomostową. Jeżeli uzna że tak jest, pracodawca będzie musiał uzupełnić zarówno ewidencję pracowników, jak i listę stanowisk przedstawianą do FEP. Pozwoli to sprawować PIP lepszy nadzór BHP nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach o dużym ryzyku.

Jeżeli zatrudniają Państwo pracowników na tego typu stanowiskach i potrzebują fachowego doradztwa, zapraszamy do współpracy. Bezpieczna Praca – pełny zakres usług BHP (Pruszków i okolice).