Zmiany w badaniach lekarskich dla kierowców

20 lipca 2014 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, modyfikując zasady przeprowadzania badań lekarskich dla osób posiadających lub starających się o uzyskanie prawa jazdy.

Skierowanie na badania

Zmiany w badaniach dla kierowcówKażda osoba starająca się o otrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami musi przejść specjalistyczne badania lekarskie, potwierdzające, że jej stan zdrowia nie będzie stanowił zagrożenia w ruchu drogowym. Skierowanie na badania ważne jest 30 dni od daty wystawienia i w tym czasie należy zgłosić się do lekarza specjalisty, posiadającego uprawnienia do badania kierowców (m.in. ukończone szkolenie oraz specjalizację z zakresu medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych).

Przebieg badania

Każde badanie rozpoczyna się od zebrania informacji o stanie zdrowia przyszłego kierowcy (na podstawie oświadczenia, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia). Następnie lekarz sprawdza, czy pacjent nie ma problemów ze wzrokiem, słuchem, układem ruchu oraz układem oddechowym. Badanie prowadzone jest również pod kątem chorób wewnętrznych, które mogłyby wpływać na zdolność kierowania pojazdem (takich jak np. padaczka, cukrzyca, choroby serca), kontrolowany jest również stan psychiczny pacjenta. Lekarz ma obowiązek sprawdzić czy pacjent nie wykazuje objawów uzależnienia od alkoholu lub innych środków odurzających i skontrolować leki, które bierze na stałe. Niektóre z nich mogą bowiem wpływać na szybkość reakcji na drodze. Pełną listę przeprowadzanych badań zawiera § 4. 1 Rozporządzenia.

W sytuacji, gdy przyszły kierowca cierpi na jedną z wymienionych chorób lekarz analizuje jej stopień zaawansowania i potencjalne możliwości rozwoju (lub cofnięcia się schorzenia) i na tej podstawie decyduje o wydaniu pozytywnego oświadczenia o stanie zdrowia. Jeżeli jednak ma wątpliwości, może skierować pacjenta na konsultacje u specjalisty (wymagana jest ona obowiązkowo również w przypadku chorób oczu – zakres prowadzonych badań dla poszczególnych kategorii prawa jazdy określa § 6 pkt. 1-3). W sytuacji, gdy pacjent stara się o kilka kategorii prawa jazdy, wówczas lekarz przeprowadza jedno badanie, uwzględniając wymagania dla każdej z nich. Koszt badania to 200zł. Osoby pracujące na stanowisku kierowcy muszą również odbyć obowiązkowe szkolenia BHP.