Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Ryzyko zawodowe

Ryzyko Zawodowe

Ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy to jedna ze sprawdzonych metod zwiększania bezpieczeństwa pracowników. W każdym zakładzie pracy, na każdym stanowisku, pracodawca lub nadzór BHP powinien przeprowadzać systematyczne oceny ryzyka, by zapewnić pracownikom bezpieczne warunki wykonywania swoich obowiązków.

Przeczytaj więcej »
Ocena ryzyka zawodowego

Ocena Ryzyka Zawodowego, a środowisko pracy

Celem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest zwrócenie uwagi na sytuacje oraz materiały, które mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników oraz podjęcie działań zabezpieczających ludzi przed negatywnymi skutkami tych sytuacji.

Przeczytaj więcej »