Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Obowiązki pracodawcy w zimie

Obowiązki pracodawcy w zimie

W okresie zimowym pracodawca ma dodatkowe obowiązki w zakresie zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przede wszystkim jest to obowiązek zachowania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, wyposażenia pracowników w zimową odzież i zapewniania im ciepłych posiłków regeneracyjnych.

Przeczytaj więcej »
Wydatek energetyczny w pracy

Wydatek energetyczny w pracy – jak go wyliczyć?

W celu określenia czy pracownikowi przysługują posiłki profilaktyczne i napoje w trakcie wykonywanej przez niego pracy, wylicza się wydatek energetyczny. Określany on jest nie tylko na podstawie poziomu zmęczenia, jaki powoduje realizacja zadań stawianych zatrudnionemu, ale również na podstawie ich trudności i powtarzalności.

Przeczytaj więcej »
Posiłki profilaktyczne dla pracowników - zmiany w Rozporządzeniu

Posiłki profilaktyczne dla pracowników – zmiany w Rozporządzeniu

W lipcu 2019r. weszło w życie rozrządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Zmianie uległ jeden paragraf, który znacznie uprościł życie przedsiębiorcom, pozwalając im na dostarczanie posiłków dla pracowników w inny sposób niż tylko wskazany w poprzednich przepisach. Pozostałe przepisy pozostają w mocy.

Przeczytaj więcej »