Obowiązki pracodawcy w zimie

W okresie zimowym pracodawca ma dodatkowe obowiązki w zakresie zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przede wszystkim jest to obowiązek zachowania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, wyposażenia pracowników w zimową odzież i zapewniania im ciepłych posiłków regeneracyjnych.

(Okres zimowy definiowany jest jako czas od 1 listopada do 31 marca).

Pomieszczenia firmowe w okresie zimowym

Obowiązki pracodawcy w zimie

Temperatura w pomieszczeniach zakładowych nie powinna być niższa niż 14*C. Dotyczy to m.in. hal magazynowych, produkcyjnych, sortowni itp., gdzie wykonywana jest praca fizyczna. Pracownicy biurowi, którzy wykonują pracę lekką, powinni móc realizować swoje obowiązki w temperaturze przynajmniej 18*C.

W sytuacji, gdy temperatury spadną poniżej tych wartości, pracownik może odmówić wykonywania swoich obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić odpowiednich temperatur, ma możliwość skierowania zatrudnionych do innej pracy (ale mieszczącej się w zakresie ich obowiązków, bo praca wykraczająca poza nie – wymaga zgody i dodatkowych szkoleń BHP). Można również skorzystać z innych rozwiązań, takich jak np. praca zdalna (jeżeli jest możliwa).

Warunki BHP a praca na zewnątrz zimą

Zatrudnieni w pracach poza budynkiem firmy, na otwartej przestrzeni, mają dodatkowe uprawnienia. Zimą pracodawca powinien ich wyposażyć w roboczą odzież ochronną, którą można stosować w takich temperaturach. Oprócz ocieplanej kurtki i spodni, pracownik powinien również otrzymać nakrycie głowy i nieprzemakalne rękawice.

Wielu pracodawców zleca zatrudnionym prace sezonowe, takie jak odśnieżanie placów w firmie, dachów budynków, chodników lub ciągów komunikacyjnych. Również i tu warto pamiętać, że osoby wykonujące te prace muszą mieć zarówno odpowiednie szkolenie BHP (szczególnie w przypadku dachów – są to prace na wysokości!), jak również odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej. Miejsce, gdzie będzie zrzucany śnieg lub sople, musi również zostać oznakowane, by chronić osoby postronne przed urazami.

Podczas zimowych prac na budowie obowiązują dodatkowe ograniczenia. Nadzór BHP powinien regularnie kontrolować plac budowy przed rozpoczęciem robót, by zapewnić pracownikom bezpieczne warunki wykonywania obowiązków.

Przede wszystkim konieczne jest zadbanie o przejezdność ciągów pieszych i drogowych, jak również np. dróg ewakuacyjnych. W okresie opadów śniegu i silnego mrozu, kontrola BHP powinna zwrócić uwagę na to, czy miejsca pracy nie stwarzają zagrożenia pośliźnięcia i czy maszyny, rusztowania, pomosty i inne urządzenia nie są zalodzone. Zaleca się też, by przy mrozach poniżej 15 stopni wstrzymać prace.

Pracownicy zatrudnieni na zewnątrz powinni mieć dostęp do pomieszczeń, gdzie mogą się ogrzać (temperatura w nich nie może być niższa niż 16*C), jak również do suszarni odzieży. Przysługują im także posiłki profilaktyczne (ciepłe) oraz napoje po przekroczeniu określonych wartości wydatków kalorycznych (powyżej 1000 kcal dla kobiet i 1500 kcal dla mężczyzn), gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 10*C.

Inne możliwości poprawy BHP w firmie

Oprócz obowiązkowych zadań, przewidzianych przepisami prawa, pracodawca może też wprowadzać inne udogodnienia, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy lub poprawa warunków pracy. Mogą to być np.:

  • Praca zdalna – tam, gdzie umożliwia to organizacja pracy, a warunki termiczne w firmie są niewystarczające,
  • Dodatkowe przerwy – pozwalające pracownikom na odpoczynek i regenerację,
  • Posiłki regeneracyjne i ciepłe napoje – również dla tych pracowników, którym nie przysługują z tytułu przepisów prawa,
  • Pomieszczenia do ogrzania – pokoje, gdzie jest ciepło i sucho, w których pracownik może się ogrzać w przerwie pracy,
  • Skrócenie czasu pracy w czasie mrozów.

Zadbanie o właściwe warunki pracy również w trudnym okresie zimowym może wpływać pozytywnie na utrzymanie efektywności pracowników i ich motywacji. Jednocześnie warto pomyśleć o dodatkowych szkoleniach BHP dla osób zatrudnionych na otwartym powietrzu, poruszających tematy związane z bezpieczeństwem pracy na mrozie, w warunkach padającego śniegu i występujących oblodzeń.

Zapraszamy firmy z okolic Warszawy (Pruszków, Grodzisk, Ożarów Mazowiecki, Piastów) na szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych w warunkach zimowych, jak również dla pracodawców.