Podnoszenie ludzi na wózkach podnośnikowych

Wózki podnośnikowe dzieli się na ręczne oraz z napędem mechanicznym (może on być m.in. spalinowy lub elektryczny). To sprzęt wykorzystywany do transportowania, podnoszenia i przenoszenia ładunków. Przedsiębiorcy z Brwinowa i Milanówka pytają nas czy do ich prowadzenia wymagane są uprawnienia?

Uprawnienia

Podnoszenie ludzi na wózkach podnośnikowych

Zasady korzystania z wózków podnośnikowych napędzanych mechanicznie reguluje rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018, poz. 47). W §4 ust. 1 i 2 przedstawiono wymogi dla operatora wózka. Musi on mieć ukończone 18 lat, mieć odpowiednie kwalifikacje, uzyskiwane w trakcie szkolenia zgodnego z programem UDT. Podczas szkolenia operator zapoznaje się z oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku, poznaje specyfikę pracy oraz zasady pierwszej pomocy. Dopiero po odpowiednim przeszkoleniu może podjąć swoją pracę.

Wózki podnośnikowe ręczne nie są objęte powyższym rozporządzeniem. Korzystanie z nich nie wymaga uprawnień i specjalistycznego szkolenia.

Podnoszenie ludzi

Drugim zagadnieniem, z którym często spotykamy się w pracy specjalistów BHP są pytania o możliwość używania wózków do podnoszenia ludzi. Wielu przedsiębiorców z Pruszkowa, Warszawy i Grodziska Mazowieckiego pytało o taką możliwość.

Podnoszenie ludzi z wykorzystaniem wózków podnośnikowych (bez względu na rodzaj napędu) jest możliwe tylko wtedy, gdy producent wózka przewiduje taką możliwość (§10 i 11 Rozporządzenia). Powinno to być opisane w instrukcji wózka. Jeżeli nie ma takiej informacji, wówczas jest to zabronione. W przypadku wózków podnośnikowych ręcznych można uzyskać zgodę na wykorzystanie wózka w ten sposób zwracając się do Urzędu Dozoru Technicznego.