Organizacja biura w formie open space naraża pracowników na hałas

Open space jest lubianym przez pracodawców rozwiązaniem, ponieważ na niewielkiej powierzchni pozwala zorganizować stanowiska pracy biurowej dla wielu zatrudnionych. Jednak brak ścian, drzwi i zamknięcia pomieszczeń powoduje, że osoby pracujące w takim układzie są znacznie bardziej narażone na hałas niż w przypadku tradycyjnych, zamkniętych biur. Dlaczego tak się dzieje?

Open space naraż na hałasOpen space – w czym tkwi problem?

Spowodowane jest to w dużej mierze kumulacją dźwięków, generowanych przez każde stanowisko pracy. Szumiące komputery, pracująca wentylacja, prowadzone przez telefon rozmowy z klientami powodują nieustanny gwar, który nierzadko przekracza nawet 50 – 65 dB. Pracujące w takich warunkach osoby uskarżają się na problemy z koncentracją, a także konieczność głośniejszego mówienia w trakcie rozmów telefonicznych (co generuje jeszcze większy hałas).

Jakie normy hałasu obowiązują w biurze?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, hałas w pomieszczeniach biurowych powinien mieścić się w granicach wyznaczanych przez Polskie Normy: PN-N-01307: 1994 (dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy biurowej) oraz PN-87/B-02151/02, a także normie przeciwdźwiękowej budynków. W pomieszczeniach do pracy koncepcyjnej, wymagającej skupienia, natężenie dźwięków nie powinno przekroczyć wartości 15 – 55 dB (w zależności od normy). Osoby pracujące w sekretariatach lub biurach obsługi klienta nie mogą być narażone na hałas większy niż 50 – 65 dB. Nieco łagodniejsze normy są dla pomieszczeń produkcyjnych – tam gdzie są umiejscowione źródła hałasu, nie może on przekroczyć 75 dB.

Kolejnym elementem, który bierze się pod uwagę przy ocenie dopuszczalnego natężenia dźwięków, jest źródło ich pochodzenia. Jeżeli w pomieszczeniu część hałasu pochodzi z zewnątrz (np. słychać pracujące na ulicy maszyny, ruch samochodowy), wówczas normy te są wyższe. Przy hałasie wewnętrznym (generowanym przez urządzenia biurowe, klimatyzatory, rozmowy i ruch klientów), w pomieszczeniu gdzie pracują ludzie nie powinno być głośniej niż 45 dB. Często jednak te normy są przekraczane, a powodem jest właśnie organizowanie biur w formie open space.

Jak zapobiegać negatywnemu wpływowi hałasu w pomieszczeniach open space?

Również w pomieszczeniach open space można zapobiegać nadmiernemu hałasowi. Pracodawca powinien przede wszystkim zastosować materiały umożliwiające częściowe tłumienie dźwięków (np. wykładziny, specjalne panele ścienne, ekrany dźwiękochłonne). Zwrócić należy uwagę również na obecne w pomieszczeniach źródła hałasu. Klimatyzatory, urządzenia biurowe i maszyny należy w miarę możliwości izolować w dźwiękoszczelnych boksach. Wyposażając open space pracodawca powinien również zwrócić uwagę na poziom hałasu generowany przez urządzenia – im mniejsze natężenie decybeli, tym większy komfort pracy zatrudnionych. Urządzenia starsze, które generują najwięcej uciążliwych dźwięków, należy po prostu wymienić.