Jak może przebiegać kontrola Inspekcji Pracy w czasie epidemii?

Ogłoszenie w Polsce stanu epidemiologicznego doprowadziło do tego, że wdrożono nowe przepisy i rozporządzenia, których celem jest m.in. ułatwienie funkcjonowania polskim przedsiębiorcom i ich pracownikom. Aby sprawdzić, czy wprowadzone zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w praktyce, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do wzmożonych kontroli. Podpowiadamy, jak może przebiegać kontrola Inspekcji Pracy w czasie epidemii.

Kto trafił pod lupę PIP?

Według Państwowej Inspekcji Pracy -biorąc pod uwagę epidemię COVID-19- pierwsze kontrole powinny być przeprowadzane w miejscach, gdzie występuje możliwość bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, do których najczęściej zaliczają się ciężkie i zbiorowe wypadki przy pracy. Co więcej, Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła, że przeprowadzanie kontroli nie może odbywać się w miejscach, znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka, czyli wszędzie tam, gdzie w przeciągu ostatnich 14 dni wykazano wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia zachorowań na COVID-19. Kontrole, nie będą przeprowadzane także tam, gdzie przynajmniej jedna z osób w firmie znajduje się na 14 dniowej kwarantannie.

Jak może przebiegać kontrola Inspekcji Pracy w czasie epidemii?

Pierwsze i główne zalecenie dotyczy samych inspektorów, mianowicie jeden kontroler powinien zobowiązać się do przeprowadzenia maksymalnie jednej kontroli w firmie danego dnia. Podczas samej inspekcji kontroler powinien:

 • pozyskać informacje na temat przeprowadzanego w przedsiębiorstwie reżimu sanitarnego, a w tym jednocześnie:
  1. stosować osłonę dla ust i nosa,
  2. dbać o higienę rąk,
  3. nie podawać dłoni na powitanie,
  4. ograniczyć kontakt z innymi osobami podczas kontroli,
  5. ograniczyć czas wizytacji stanowisk,
 • stosować środki dezynfekujące i chroniące przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
 • wypełniać występujące w firmie procedury, związane z ochroną przed ewentualnym zakażeniem,
 • pokazać legitymację służbową, lecz bez fizycznego przekazywania dokumentów,
 • stosować się do powszechnie przyjętych zasad, dotyczących zachowania dystansu społecznego,
 • poprosić o wyznaczenie odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
 • wybrać możliwie najlepszy sposób przekazania dokumentów- najlepiej za pomocą poczty elektronicznej,
 • protokół z kontroli przekazać najlepiej za pośrednictwem platformy e-PUAP,

Pracodawca ma prawo do zwrócenia uwagi kontrolerowi, który nie stosuje się do wytycznych i zawiadomienie organu nadrzędnego, Niemniej jednak utrudnienia w jej przeprowadzeniu podchodzą pod artykuł 283 pa.2 pkt. 8 K.p jako wykroczenie lub pod artykuł 225 par. 2 K.k. jako przestępstwo.

Przed przeprowadzeniem kontroli, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy powinien sprawdzić aktualne dane, dotyczące sytuacji epidemiologicznej w miejscu planowanej kontroli. Ważna jest również ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych SARS-COV-2. Może posiłkować się także danymi z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto, zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny z pracodawcą, celem omówienia przebiegu kontroli, stosowanych w firmie środków bezpieczeństwa oraz dokumentów, niezbędnych do udostępnienia przez pracodawcę, aby zminimalizować czas trwania kontroli.

O bezpieczeństwo pracowników doskonale zadba profesjonalny Nadzór BHP, który czuwa nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa oraz przeprowadza szkolenia z zakresu postępowania w czasie stanu epidemii.

Jako profesjonaliści w branży, oferujemy nadzór i szkolenia BHP przeprowadzane w firmach na terenie całego województwa mazowieckiego, w tym głównie Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Piastów oraz Warszawa.