Czy wypadek na firmowym wyjeździe integracyjnym to wypadek przy pracy?

Coraz więcej firm decyduje się na dodatkowe sposoby organizacji czasu pracownikom. Wśród nich popularne są wyjazdy integracyjne, których celem jest zacieśnienie więzi w zespole i odpoczynek od codziennych obowiązków.

Wypadek przy pracy na wyjeździe integracyjnym

Zazwyczaj odbywają się one poza zakładem pracy, w miejscach (takich ja np. Pruszków czy Milanówek), oferujących dodatkowe atrakcje, a także umożliwiających zorganizowanie imprez sportowych, gier strategicznych oraz wspólnego spędzania czasu.

Niestety podczas wypoczynku również dochodzi do wypadków. Problemem jest jednak ich kwalifikacja. Czy uraz, którego nabawił się pracownik na imprezie integracyjnej, można uznać za wypadek przy pracy?

O tym czy wydarzenie spełnia kryteria wypadku przy pracy, decyduje nadzór BHP i specjalnie powołana komisja. Ich zadaniem jest zbadanie okoliczności, odtworzenie przebiegu zdarzenia i stwierdzenie czy wypadek przy pracy miał miejsce czy nie.

W przypadku wyjazdu integracyjnego nie ma mowy o takiej kwalifikacji (pracownik nie wykonuje obowiązków zawodowych na terenie zakładu, nie dojeżdża do pracy). Ponieważ jednak jest to impreza organizowana przez firmę, zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy.

Kluczowy przy tej ocenie jest fakt czy wydarzenie miało miejsce w trakcie zaplanowanych aktywności, zorganizowanych przez firmę. Jeżeli tak, to istnieją przesłanki do uznania go za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy.

Jeżeli zaś pracownik doznał urazu w trakcie spontanicznych działań, nie będących częścią oficjalnego programu wyjazdu, wówczas taka kwalifikacja może zostać zakwestionowana.