Rola pracodawcy w profilaktyce COVID-19

Czwarta fala pandemii COVID-19 powoli się rozpędza. Pracodawcy, bogatsi o doświadczenia z zeszłego roku, są na nią lepiej przygotowani. Wielu z nich opracowało i wprowadziło zalecenia oraz wytyczne, które powinny być przestrzegane przez zatrudnionych. Dotyczą one m.in. organizacji miejsca pracy i samej pracy, przestrzegania zaleceń epidemiczno-sanitarnych oraz profilaktyki COVID-19 w firmie.

Wzrost świadomości pracodawców

Profilaktyka Covid-19

Pracodawcy podchodzą znacznie poważniej do kwestii związanych z pandemią niż było to wcześniej. Wynika to nie tylko z większej wiedzy o sposobach rozprzestrzeniania się wirusa, ale również z analizy wydarzeń ostatnich dwóch lat.

W trakcie poprzedniej fali pandemii wielu pracodawców borykało się z problemem utrzymania ciągłości pracy. Chorujący pracownik automatycznie wyłączał z pracy kolejne osoby z którymi się stykał – były one kierowane na kwarantannę. W zakładach, które nie mogły przejść na pracę zdalną oznaczało to poważne problemy ze skompletowaniem załogi i często kończyło się wstrzymaniem działalności lub jej czasowym ograniczeniem. Na początku czwartej fali pracodawcy chcą uniknąć tego scenariusza, stąd też większe zainteresowanie sposobami zapobiegania pandemii i lepszy nadzór BHP.

Jak chronić firmę przed COVID-19?

O tym jak wyglądają zabezpieczenia anty-pandemiczne w firmie decyduje pracodawca. To on, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie (art. 207 §1 KP).

Ustalając zakres obostrzeń pracodawca musi wziąć pod uwagę przepisy prawa. Pomocne mogą być gotowe procedury (opracowywane m.in. przez inspekcje zajmujące się BHP) lub rozwiązania międzynarodowe.

Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 należą:

  • Zasłanianie ust i nosa w miejscach, gdzie stykają się obce sobie osoby, np. w recepcji, na stołówce zakładowej lub przy kasie sklepowej. Pracodawca udostępnia pracownikom maseczki, które mogą wykorzystywać w takich sytuacjach.
  • Dystans 1,5m – należy go zachowywać w miejscach, gdzie przebywa wiele osób jednocześnie, np. w szatniach, stołówkach, na hali produkcyjnej.
  • Rękawiczki ochronne – używane są tam, gdzie pracownik ma kontakt z przedmiotami które mogą przenosić zakażenie, np. z gotówką w kasie.
  • Dezynfekcja – realizowana jest na dwa sposoby. Pracodawca ustawia dystrybutory z płynem odkażającym w miejscach, gdzie jest to uzasadnione (np. przy wejściu do firmy lub toalety). Pomieszczenia zakładowe są sprzątane i dodatkowo dezynfekowane (z uwzględnieniem miejsc, gdzie mogą się znajdować wirusy np. klamek czy włączników światła).
  • Reorganizacja przestrzeni, polegająca na zmianie ustawienia biurek lub miejsc pracy, co ma zapewnić dystans społeczny. Jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca może skorzystać z innych sposobów, np. z zabudowy stanowiska pracy szybami lub wstawienia przegród.
  • Reorganizacja pracy, której celem jest ograniczenie kontaktu między grupami pracowników. Można to osiągnąć wprowadzając np. przerwy na wietrzenie między poszczególnymi grupami na stołówce czy w szatni, jak również zmieniając pory posiłków części pracowników.
  • Szkolenia BHP obejmujące tematykę zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, których zadaniem jest przekazanie informacji o zmianach w firmie, jak również uświadomienie pracownikom nowych obowiązków i zaleceń.
  • Szczepienia – pracodawca może zachęcać pracowników do szczepień, ale póki co nie ma możliwości prawnych by wymagać przyjęcia szczepionki.

Ograniczenia powinny być dopasowane do sytuacji epidemicznej, dlatego też ich zakres może się różnić w oddziałach tej samej firmy. Przykładowo centrala firmy w Warszawie może mieć ostrzejsze przepisy sanitarne niż oddział firmy w Grodzisku Mazowieckim czy Pruszkowie.

Kontrola BHP

Kontrolę przestrzegania obostrzeń z powodu pandemii prowadzi nadzór BHP. Może ona mieć postać audytu, podczas którego specjaliści BHP sprawdzają, czy zabezpieczenia, organizacja pracy i przestrzeni oraz zachowanie pracowników są zgodne z wytycznymi pracodawcy. Na podstawie raportu podejmowane są działania, których celem jest wyeliminowanie naruszeń. Do sprawdzenia czy obostrzenia są przestrzegane jest uprawniona również Inspekcja Pracy.