Przyczyny stresu w miejscu pracy

Stres jest jednym z czynników uciążliwych, mogących wpływać na efektywność pracy i zdrowie pracowników. Narażeni na niego są wszyscy pracownicy, nie tylko z dużych korporacji z Warszawy, ale również z firm sektora MŚP w mniejszych miejscowościach (np. z Pruszkowa lub Grodziska Mazowieckiego).

Mimo, że część szkolenia z BHP jest poświęcona sposobom radzenia sobie ze stresem, dla wielu osób jest to czynnik obniżający satysfakcję z pracy i powodujący określone dolegliwości zdrowotne. Stałe narażenie, utrzymujące się w dłuższych okresach czasu może prowadzić bowiem do problemów psychofizycznych (depresji, nerwic, wypalenia zawodowego itp.).

Do najczęstszych przyczyn stresu zalicza się niestabilność zatrudnienia (obawę o zwolnienie ze stanowiska), a także zmiany związane z reorganizacją w firmie. Wielu pracowników stresuje się nadmiarem wymagań stawianych im przez pracodawcę (przeciążenie pracą) lub niejasnym zakresem obowiązków, co sprawia, że nigdy nie ma pewności czy wszystkie zadania zostały wykonane. Przyczyną tego zjawiska mogą być również nieodpowiednie zachowania ze strony przełożonych lub kolegów (np. mobbing, brak wsparcia), a także niejasny zakres odpowiedzialności. Określenie przyczyn pozwala pracodawcy podjąć odpowiednie działania, mogące zmniejszyć lub nawet całkowicie wyeliminować to zjawisko w firmie.

Stres w miejscu pracy