Nowe certyfikaty dla pojazdów

Wraz z początkiem roku wchodzi w życie wiele zmian w prawie. Od 1 stycznia 2014r. obowiązują nowe przepisy m.in. w zakresie certyfikowania pojazdów i przyczep pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa oraz warunków dopuszczenia do ruchu.

Certyfikaty pojazdówSzczegółowe informacje o zasadach przyznawania certyfikatów, ich rodzajach i terminach ważności zawiera grudniowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. 2013, poz. 1679).

Certyfikat otrzymuje każdy pojazd, który spełni określone w prawie warunki. Wydaje się go na podstawie zaświadczenia o odbytych badaniach technicznych (potwierdzających, że pojazd jest sprawny) oraz dopuszczeniu do ruchu. Należy również przedstawić certyfikat EKMT, potwierdzający zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa, a także dowód opłacenia nowego certyfikatu.

Dokument jest ważny 12 miesięcy. Do jego wznowienia wymagane są te same załączniki co w przypadku uzyskiwania nowego certyfikatu, z tą różnicą, że zamiast dokumentu EKMT wystarczy okazać certyfikat, któremu kończy się ważność.