Kontrole PIP bez zapowiedzi we wszystkich firmach

Kontrole PIP bez zapowiedzi

Od 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy nie musi powiadamiać pracodawców o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Dotychczas bez informowania o kontroli Inspekcja mogła wejść do firm z branży handlowej i przemysłowej. Od stycznia może kontrolować wszystkie podmioty, bez względu na profil działalności.

Kontrole PIP bez zapowiedzi we wszystkich firmachCo to oznacza dla pracodawców? Z pewnością konieczność zwrócenia większej uwagi na prowadzone akta osobowe, szkolenia BHP, badania lekarskie dopuszczające pracowników do pracy na danym stanowisku. Inspekcja Pracy może kontrolować również sprawy związane z nadzorem BHP, pierwszą pomocą (m.in. apteczki) oraz wynagrodzeniami. Inspektorzy PIP mogą także pytać o dodatkowe wykazy, których prowadzenie jest obowiązkiem pracodawcy (np. spis wypadków lub listę chorób zawodowych).

PIP zapowiada kontrole BHP m.in. w Pruszkowie i Mińsku Mazowieckim. Szacuje się, że dzięki wejściu inspektorów do firm bez zapowiedzi zwiększy się skuteczność działań Inspekcji.