Hełmy ochronne – kiedy należy je stosować?

Stosowanie hełmów ochronnych ma zabezpieczyć pracownika przed przypadkowymi urazami głowy. Zgodnie z przepisami prawa (m.in. tabelą nr 2 z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. 1997, nr 129, poz. 844) hełmy są obowiązkowe na niektórych stanowiskach.

Chełmy ochronne

Wymienia się wśród nich m.in. prace budowlane i drogowe (w szczególności na rusztowaniach, mostach, wiaduktach, konstrukcjach stalowych), podziemne (w kopalniach), ziemne (w rowach, wykopach i szybach) oraz przy wielkich piecach i w halach produkcyjnych. Hełmy ochronne są obowiązkowe także na stanowiskach gdzie korzysta się z materiałów wybuchowych, w stoczniach, na kolei (przy pracach manewrowych) oraz przy dźwigach i innych urządzeniach służących do podnoszenia lub przenoszenia ładunków.

Jednak wykaz zawarty w Rozporządzeniu nie jest wykazem zamkniętym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować hełmy ochronne również w innych pracach, nie wymienionych w tabeli nr 2. Pracodawca, oprócz skierowania pracownika na kursy BHP, gdzie ten zapoznaje się z zasadami stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, ma również obowiązek prowadzenia stałego nadzoru BHP i oceny ryzyka zawodowego.

Jeżeli z tej oceny wynika, że istnieje zagrożenie urazem głowy spowodowanym przez np. spadnięcie elementów z wysokości (np. w magazynach lub pracach z wykorzystaniem wózków widłowych), wówczas powinien wyposażyć pracowników w środki ochrony głowy, m.in. właśnie w hełmy ochronne. Muszą one spełniać wymagane normy bezpieczeństwa. Nadzór BHP działający w danym przedsiębiorstwie powinien również dopilnować, by były one stosowane przez pracowników.