Ergonomia na stanowiskach biurowych ciągle niewystarczająca

Raport Fellowes Ergotest 2015

Badania przeprowadzone przez Fellowes w 2015 roku pokazują, że stanowiska pracy w polskich biurach rzadko odpowiadają wymogom ergonomii. I chociaż wydaje się, że praca biurowa nie niesie ze sobą zagrożenia dla zdrowia i życia, zła organizacja miejsca pracy może prowadzić do wielu chorób i zwyrodnień układu ruchu, a także nawracających bólów mięśniowych.

Wyniki Raportu Ergotest 2015

Wyniki raportu Fellowes są zaskakujące. Ponad połowa stanowisk pracy w polskich firmach (51%) nie spełnia warunków ergonomii, a częściowo spełnia je 47%! Jedynie 2 na 100 stanowisk biurowych (2%) można uznać za wzorcowe w tym zakresie! Do najważniejszych „wykroczeń” przeciw ergonomii należą:

  • Złe ustawienie monitora względem wzroku (62,5%)
  • Zbyt małe odległości od innych stanowisk pracy (60%)
  • Brak przerw w pracy i wielogodzinne siedzenie przed komputerem (26% w ogóle, ponad 50’% – tylko sporadyczne przerwy)
  • Brak regulacji oparcia krzesła w zakresie wymaganym regułami ergonomii (35%)
  • Brak wystarczającej ilości miejsca na niezbędne dokumenty (22,7% badanych)
  • Brak miejsca na nogi pod biurkiem (17%)
  • Brak dostępu do dziennego światła (8,5%)
  • Konsekwencje zdrowotne

Ergonomia na stanowisku pracy

Zła pozycja przed komputerem wpływa negatywnie na układ kostno – stawowy i mięśniowy. Do najczęściej spotykanych dolegliwości (wg raportu Fellowes) należą bóle mięśni i stawów, koncentrujące się w okolicy pleców (37% ankietowanych odczuwa je często lub zawsze), szyi (prawie 30%) i oczu (27%). Oprócz powracających dolegliwości bólowych pracownicy pracujący na nieergonomicznych stanowiskach pracy narażeni są na mikrourazy, powodowane zajmowaniem tej samej, niezdrowej pozycji przez dłuższy czas. Mikrourazy mogą prowadzić do zwyrodnień i chorób wymagających leczenia operacyjnego (takich jak np. zespół cieśni nadgarstka, zwyrodnienia kręgosłupa). Niewłaściwe stanowisko pracy biurowej może również wpływać na problemy z układem krążenia (będące efektem uciskania żył i tętnic np. przez źle dobrane krzesło), a także powodować podrażnienia skóry i alergie. Wśród skutków zdrowotnych wymienia się również zaburzenia widzenia, zawroty głowy i problemy psychiczne, m.in. spadającą motywację, niechęć, przewlekły stres.

Wydaje się, że duża część pracowników nie zdaje sobie sprawy, że problemy zdrowotne, z którymi się borykają, mogą być efektem pracy na źle ustawionym krześle lub przy komputerze. Mimo poruszania tej tematyki w trakcie każdego szkolenia BHP, pozostaje ona nadal mało istotna przy organizacji pracy i stanowiska.

Schorzenia powodowane przez niewłaściwą organizację stanowiska pracy są dużym problemem również dla pracodawców. Wynikające z nich absencje i koszty jakie trzeba ponosić w związku z chorobą pracownika lub spadkiem jego motywacji są znacznie wyższe niż inwestycja w ergonomiczne rozwiązania. Bardzo często wystarczy niewielki wydatek, by poprawić warunki pracy.

Poprawie warunków pracy posłuży także szersze propagowanie wiedzy o ergonomii. Zagadnienia jej dotyczące i konsekwencje jej braku powinny być lepiej znane wśród pracowników, tak, by potrafili oni określić, czy ich stanowisko pracy jest dobrze zorganizowane. Dobrym sposobom szerzenia tej wiedzy są okresowe szkolenia BHP, na których należy przypomnieć pracownikowi jak powinna wyglądać zdrowa pozycja przy komputerze i w jaki sposób można zminimalizować niekorzystny wpływ długiego siedzenia na zdrowie. Nadzór BHP w firmach powinien zaś zadbać, by stanowiska biurowe były organizowane w sposób uwzględniający zasady ergonomii. Pozwoli to pracownikom na skoncentrowanie się na zadaniach i zwiększy motywację do pracy.

Poradnik ergonomii Fellowes można obrać ze strony http://www.fellowes.pl/wsparcie/0834_Poradnik_Ergo_2014.pdf

Jeżeli mają Państwo problemy z ergonomią stanowisk biurowych i potrzebują fachowej porady zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Bezpieczna Praca – pełny zakres usług BHP (Pruszków i okolice).