Czy pracodawca może trafić do więzienia za nieprzestrzeganie praw pracowniczych?

Chociaż ilość wyroków skazujących pracodawców na karę więzienia jest niewielka (w 2011 było to tylko 6 osób), pracodawcy nie mogą czuć się bezkarni w naruszaniu praw pracowniczych.

Pracodawca może trafić do wiezieniaOprócz sankcji pozbawienia wolności (na podstawie przepisów Kodeksu Karnego) mogą im być również zasądzane grzywny (na mocy innych przepisów, m.in. Kodeksu Pracy). Najczęściej nie są one bardzo wysokie i mieszczą się w granicach od 1000 do 5000 zł, jednak kryzys i pogarszająca się sytuacja finansowa firm sprawiają, że nie wszyscy są w stanie je zapłacić.

Nie uiszczenie grzywny w wyznaczonym terminie oznacza dla pracodawcy kłopoty – sąd może zamienić karę finansową na karę pozbawienia wolności. Takie przypadki miały już miejsce w tym roku.