Bezpieczeństwo na budowie

19 czerwca 2015 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja Państwowej Inspekcji Pracy, poświęcona tematyce bezpieczeństwa na budowie.

Bezpieczenstwo na budowieZ danych zebranych przez PIP wynika, że najwięcej wypadków w budownictwie zdarza się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych stanowiących potencjalnie większe zagrożenie, takich jak prace na wysokości lub w wykopach. Wypadki te nierzadko są śmiertelne lub prowadzą do ciężkich obrażeń ciała. A tymczasem, aby ich uniknąć wystarczyłoby przestrzegać zasad wykonywania prac budowlanych oraz zwiększyć skuteczność nadzoru BHP. Nierzadko na budowach można się bowiem spotkać z ignorowaniem zaleceń bezpiecznej pracy. Wykopy często nie są zabezpieczane we właściwy sposób, nie prowadzi się analizy narzędzi BHP, które mogłyby zabezpieczyć pracowników przy wykonywaniu obowiązków zawodowych, a także nie dba się o prawidłowe nawyki związane np. z posadowieniem i stabilizacją rusztowań. Przestrzeganie tych przepisów mogłoby wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków na budowach.

W trakcie konferencji zwrócono również uwagę na szkolenia BHP, które powinny w wystarczający sposób informować pracowników o niebezpieczeństwach, ryzyku dla zdrowia i życia, a także dostarczać wiedzy pozwalającej tych zagrożeń unikać. Co ważne, pracownicy powinni również w praktyce poznać zasady prawidłowego użytkowania sprzętu BHP i środków ochrony indywidualnej. Tylko korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją gwarantuje spełnianie przez nie swoich funkcji.

Na wrocławskim spotkaniu, oprócz reprezentantów organów nadzoru BHP, pojawili się także przedstawiciele dużych firm budowlanych, którzy przedstawili swoje procedury pozwalające unikać niebezpieczeństwa przy pracach budowlanych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poprawą bezpieczeństwa na swojej budowie i chcą uniknąć wypadków przy pracy zapraszamy do skontaktowania się z nami. Bezpieczna Praca – kompleksowe usługi BHP (Pruszków i okolice).