Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Pierwsza pomoc w firmie - obowiązki pracodawcy

Pierwsza pomoc w firmie – obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również do zadbania o sprawny system pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy lub urazów. Do jego obowiązków należy stworzenie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy, apteczek oraz przeszkolenie osób uprawnionych do ich obsługi.

Przeczytaj więcej »