Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Kontrole trzeźwości 2023

Kontrole trzeźwości od marca 2023?

Projekt ustawy o zmiany Kodeksu Pracy, oprócz uregulowania zagadnienia pracy zdalnej, wprowadza również możliwość kontrolowania pracowników pod kątem spożywania alkoholu lub innych substancji o podobnym działaniu. Kontrole trzeźwości w zakładach pracy są jednak obwarowane wieloma ograniczeniami.

Przeczytaj więcej »
Kontrola trzeźwości

Czy pracodawca może kontrolować trzeźwość pracownika?

Pracodawcy od lat próbują przekonać ustawodawcę do wprowadzenia narzędzi, pozwalających na kontrolowanie czy pracownicy są trzeźwi. Osoby będące pod wpływem nie powinny podejmować czynności zawodowych, pracować przy maszynach lub poruszać się pojazdami – stanowią zagrożenie dla siebie i innych zatrudnionych. Kontrola alkomatem mogłaby wykazać, czy dana osoba jest trzeźwa i – tym samym – poprawić bezpieczeństwo np. na budowie oraz zabezpieczyć mienie firmy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przeczytaj więcej »
Nietrzeźwy pracownik - co może pracodawca?

Kontrola trzeźwości – co może pracodawca?

Wielu pracodawców (nie tylko z Warszawy, ale również z mniejszych miejscowości, m.in. Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa czy Błonia) korzystało z alkomatów by prowadzić wyrywkowe, profilaktyczne kontrole stanu trzeźwości pracowników. Zapewniało to zmniejszenie, powodowanego przez nietrzeźwego pracownika, ryzyka wypadków przy pracy oraz utrzymanie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno dla samego pracownika, jak i osób, które z nim współpracowały.

Przeczytaj więcej »