Kurs na Wózki Widłowe

Kursy Czasowo zawieszone

Każdy pracownik obsługujący wózek widłowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które może zdobyć na specjalistycznym kursie zawodowym. Kurs operatora wózka widłowego składa się z dwóch części. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z budową wózka oraz informacje o czynnościach, które podejmuje w trakcie pracy jego operator.

Szkolenia na wózki widłowe

Osoba szkolona poznaje również różne rodzaje sprzętu, uczy się podstawowych zasad ładunkoznawstwa oraz zasad wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia.

Drugą częścią kursu są praktyczne ćwiczenia, w trakcie których kursant doskonali się w manewrowaniu wózkiem, podnoszeniu, przenoszeniu i układaniu ładunków. Niektóre kursy są również wzbogacone o moduł dotyczący wymiany butli gazowych LPG, dający dodatkowe uprawnienia do wykonywania tego typu czynności. Kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego pracownik otrzymuje uprawnienia.

Osoba która kieruje wózkiem widłowym musi mieć ukończone 18 lat oraz:

  • ukończyć  szkolenie przeprowadzone w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub
  • posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy bądź naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub możliwe za okazaniem prawa jazdy na pojazdy mechaniczne.

Jej stan zdrowia nie może również być przeszkodą do wykonywania tego typu pracy (brak przeciwwskazań potwierdzają specjalne badania lekarskie).