Kurs na Wózki Widłowe

Kurs – Wózki jezdniowe (widłowe) – Uprawnienia dla Operatorów

Każdy pracownik obsługujący wózek widłowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które może zdobyć na specjalistycznym kursie zawodowym. Kurs operatora wózka widłowego składa się z dwóch części. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z budową wózka oraz informacje o czynnościach, które podejmuje w trakcie pracy jego operator.

Kurs na wózki widłoweOsoba szkolona poznaje również różne rodzaje sprzętu, uczy się podstawowych zasad ładunkoznawstwa oraz zasad wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia.

Drugą częścią kursu są praktyczne ćwiczenia, w trakcie których kursant doskonali się w manewrowaniu wózkiem, podnoszeniu, przenoszeniu i układaniu ładunków. Niektóre kursy są również wzbogacone o moduł dotyczący wymiany butli gazowych LPG, dający dodatkowe uprawnienia do wykonywania tego typu czynności. Kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego pracownik otrzymuje certyfikat. Uzyskane uprawnienia są ważne bezterminowo we wszystkich krajach Unii Europejskiej i nie wymagają odnawiania.

Oprócz ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu, osoba która kieruje wózkiem widłowym musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pisemne (imienne) zezwolenie pracodawcy do obsługi wózka widłowego.
Jej stan zdrowia nie może również być przeszkodą do wykonywania tego typu pracy (brak przeciwwskazań potwierdzają specjalne badania lekarskie).