Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) jest dokumentem, które powinien zostać opracowany na każdej budowie. Kontrola BHP na budowach w Warszawie, Piastowie, Brwinowie czy Milanówku pokazuje jednak, że nie zawsze taka instrukcja jest przygotowywana lub że nie jest ona dostosowywana do konkretnej budowy.

Przeczytaj więcej »