Aktualności i przepisy BHP

Artykuły dotyczące tematyki przepisów BHP i szkoleń BHP.

Pomieszczenia biurowe zgodne z wymogami BHP

Pomieszczenia biurowe zgodne z wymogami BHP

Urządzając pomieszczenie biurowe pracodawca musi zastosować się do obowiązujących przepisów prawa. Najważniejsze wytyczne dotyczące warunków jakie muszą spełniać tego typu miejsca zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Przeczytaj więcej »