Pracownik zatrudniany na stanowisku pracy musi odbyć szkolenia i zostać poddany badaniom lekarskim, które potwierdzą, że może wykonywać przydzielone mu obowiązki.

Wstępne badania lekarskieCelem badań jest sprawdzenie, czy zatrudniony nie choruje na coś, co w połączeniu z przydzielonymi mu przez pracodawcę zadaniami może doprowadzić do wypadku, urazu lub śmierci. Pod uwagę bierze się również schorzenia ukryte, przewlekłe lub cykliczne, takie jak np. epilepsja.

W sytuacji gdy badania wstępne nie zostaną przeprowadzone, a pracownik będzie miał atak choroby w miejscu pracy (w skutek którego pogorszeniu ulegnie stan jego zdrowia), wówczas odpowiedzialność poniesie pracodawca.

Brak badań lub wykonanie ich w sposób nieprawidłowy – zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego – uważane jest za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. Zwalnia to z konieczności wykazywania faktu, że zdarzenie wystąpiło nagle. Inspektorzy pracy w takich sytuacjach kładą nacisk na właściwe opisanie okoliczności i przyczyn wypadku, jak również profilaktykę, mającą zapobiegać takim wydarzeniom w przyszłości. Pracodawcy, którzy nie dopilnowali obowiązku muszą liczyć się z grzywną.