Umowa ADR to przepisy prawne regulujące transport materiałów niebezpiecznych oraz tych, które są warunkowo dopuszczone do przewozu (w określonych okolicznościach). Nakłada ona na kierowców obowiązek odbycia szkoleń w zakresie podstawowym oraz specjalistycznym, a także aktualizowanie wiedzy na kursach doszkalających. Celem szkoleń jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przewożonym towarom, kierowcom oraz osobom postronnym.

Transport towarów niebezpiecznych - umowa ADRKursy podstawowe – początkowe realizowane są w wymiarze min. 24 godzin lekcyjnych dla wszystkich klas towarów niebezpiecznych. Kierowca może również odbyć kurs specjalistyczny dla poszczególnych rodzajów towarów:

  1. Dla transportu w cysternach (min. 16 godzin lekcyjnych)
  2. Dla przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (min. 8 godzin lekcyjnych)
  3. Dla przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (min. 8 godzin lekcyjnych)

Kierowca ma obowiązek zaliczyć również kursy doszkalające (doskonalące). W stosunku do kursów początkowych mają one zmniejszony zakres godzinowy, odpowiednio:

  1. Podstawowy dla wszystkich klas towarów niebezpiecznych (min. 16 godzin lekcyjnych)
  2. Dla transportu w cysternach (min. 8 godzin lekcyjnych)
  3. Dla przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (min. 5 godzin lekcyjnych)
  4. Dla przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 (min. 5 godzin lekcyjnych)