Praca z materiałami niebezpiecznymi wymaga odbycia odpowiednich szkoleń. Pracodawca ma obowiązek szkolić wszystkich pracowników, którzy mają z nimi kontakt.

Szczegółowe informacje o kursach, tematyce i stawianych im wymogach zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2012r., poz. 619).

Szkolenia z ADRKażde szkolenie obejmuje część podstawową, której celem jest zapoznanie z przepisami prawnymi, podstawowymi zasadami pracy z materiałami niebezpiecznymi oraz ich oznakowaniem. Drugim etapem jest kurs stanowiskowy (czyli informacje o tych niebezpieczeństwach z którymi pracownicy mogą się spotkać wykonując powierzone im obowiązki), a trzecim ogólne informacje o zagrożeniach i właściwościach ADR, a także nauka procedur ratowniczych.

Szkolenie ADR powinno być dostosowane do rodzaju zagrożenia, które mogą powodować materiały niebezpieczne. Nieco inną tematykę kursu będzie miał kierowca przewożący je, a inną osobą, która pracuje na magazynie.

Co ważne, szkolenie powinno być również dostosowane do firmy. Nie może być jedynie informacją ogólną o ADR, ale musi wyczerpująco dostarczać informacji na temat materiałów, które są stosowane w przedsiębiorstwie i z którymi pracownicy będą mieli do czynienia.

Umowa ADR zmieniana jest co 2 lata, więc wraz z jej zmianą uaktualnieniu powinna ulegać wiedza pracowników. Nie jest to obowiązkowe, ale zaleca się by co 2 lata doszkalać zatrudnionych, informując ich m.in. o nowościach i zmianach w prawie. Szkolenia są również zalecane w przypadku zmian, które narażą pracownika na kontakt z innymi niż dotychczas materiałami niebezpiecznymi.