Szkolenia BHP


Szkolenia wstępne BHP


Szkolenia w zakresie metod prowadz. instruktażu w dziedzinie BHP

Szkolenia Okresowe BHP


Dla pracowników służby BHP i innych osób wykon. zadania tej służby


Dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP


Dla pracodawców, oraz osób kierujących pracownikami


Szkolenie pracowników inżynieryjno-technicznych


Dla pracowników administracyjno-biurowych


Dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia Ppoż


Szkolenie z zakresu ppoż


Szkolenie z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego


Ćwiczenia z zakresu ewakuacji osób i mienia – ćwiczenia praktyczne

Pierwsza pomoc


Kurs podstawowy pierwszej pomocy


Pierwsza Pomoc z użyciem AED


Pierwsza pomoc pediatryczna


Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Szkolenia zawodowe


Kurs na Wózki Widłowe


Wymiana butli gazowych w wózkach widłowych


Consoles & Desks

Doradca ADR

Nadzór BHP dla firm

Minimum sanitarne

Szkolenia BHP Online

Usługi BHP

Przydatne linki

Blog BHP


Aktualności i Przepisy BHP