Obowiązujące od 1 stycznia 2017 przepisy wprowadzają kilka istotnych zmian wobec poprzedniej wersji umowy ADR.

Najważniejsze z nich to zmiany w klasyfikacji towarów niebezpiecznych, definicjach (a także wprowadzenie nowych), nowe numery UN, oznaczenia oraz typ kontenera. Nowością są również modyfikacje informacje o pojazdach dopuszczonych (i niedopuszczonych) do przewozu materiałów niebezpiecznych.

ADR 2017-2019 - nowości i zmianyOto najważniejsze zmiany w skrócie:

  • Materiały ciekłe zapalne lepkie (czyli np. farby) można przewozić w opakowaniu do 5l – są wyłączone spod przepisów ADR
  • Do klasy 4.1 dopisano materiały polimeryzujące (mogące się rozgrzewać)
  • Dodano cztery nowe definicje: gazu ziemnego sprzężonego CNG, skroplonego LNG oraz temperatury samoprzyspieszającej się polimeryzacji (SAPT) i rozładunku.
  • Zmieniono definicje DDPL elastycznego (pojemność korpusu do 15m3), naczynia ciśnieniowego awaryjnego (max 3000 l), napełniającego i załadunku.
  • Wprowadzono nowy typ kontenera elastycznego (BK3) o parametrach: max pojemność 15m3, max masa 15t, max czas użytkowania – do 2 lat od daty produkcji. Umowa ADR precyzuje również jakie materiały niebezpieczne można w nim przewozić.
  • Pojazdy OX nie mogą być dłużej stosowane do przewozu materiałów niebezpiecznych
  • Pojazdy EX II rejestrowane po 31 marca br. muszą mieć dodatkowe wyposażenie, m.in. instalację umieszczaną za tylną ścianą kabiny.
  • Wprowadzono dwie nowe naklejki do oznaczania baterii (w tym jedną do oznaczenia baterii litowych).

Na następne zmiany należy się przygotować z początkiem 2020 roku, kiedy to wejdzie w życie kolejna aktualizacja umowy ADR.